Formy realizowane w Centrum ABC

Zapraszamy do skorzystania z proponowanej przez nas oferty, która jest efektem naszego wieloletniego praktycznego doświadczenia w obszarach edukacyjnych. Zachęcamy również do współpracy w ramach indywidualnych zamówień zgodnych z potrzebami placówki.

RADA PEDAGOGICZNACzas trwania: 4 godziny
Stacjonarnie:
On-line:

SZKOLENIACzas trwania: 5+ godzin
Stacjonarnie:
On-line:

INDYWIDUALNE KONSULTACJECzas trwania: 1+ godzina
Stacjonarnie:
On-line:
Ceny wszystkich form ustalane są indywidualnie i zależą od liczby uczestników, przekazywanych materiałów oraz kosztów dojazdu(zajęcia stacjonarne)

Wszystkie formy doskonalenia realizujemy również on-line.