Zajęcia rozwojowe dla młodzieży “Rozwija-My”

Warsztaty rozwijające kreatywność.

Cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży rozwijających myślenie dywergencyjne czyli płynności, giętkości i oryginalności myślenia.
Doskonalące umiejętność komunikacji, pracy w grupie i liderowania.
Proponujemy 10 spotkań każde po 90 minut.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży wraz z konsultacją doradcy zawodowego.

Grupa wiekowa: 12 - 16 lat.
Cykl zajęć przeznaczonych dla młodzieży, która chce odkryć swoje mocne strony, przyjrzeć się swoim zainteresowaniom i pasjom oraz lepiej poznać samego siebie i wzmocnić umiejętności komunikacyjne.
Proponujemy 10 spotkań każde po 90 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
W poszukiwaniu mocnych stron - samoocena i poczucie wartości.
Skuteczne komunikowanie się.
Rób co potrafisz i pchaj się na afisz - autoprezentacja.
Oswoić stres - metody radzenia sobie ze stresem.
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych.
Zajęcia mają charakter warsztatowy dzięki czemu młodzież nabywa praktyczne umiejętności.

Warsztaty coachingowe dla młodzieży

Szukasz swojej drogi? Zastanawiasz się nad wyborem ścieżki edukacyjnej? A może zawodowej? Chcesz poznać swoje talenty? A może wzmocnić swoje kompetencje społeczne?
Zapraszamy na spotkania grupowe i indywidualne, które pomogą podejmować trudne decyzje i rozstrzygać wybory.

Konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego oraz coaching rozwojowy.

Indywidualne sesje zgodne z potrzebami klienta.