Jesteśmy dla Ciebie by pomóc Twojemu dziecku

Zajęcia indywidualne

Zajęcia realizowane w relacji 1:1, dziecko:terapeuta.
Terapeuta diagnozuje poziom umiejętności dziecka i tworzy program.
Współpraca z dzieckiem oparta jest o program pracy terapeutycznej.
Program ma na celu rozwijanie deficytowych umiejętności, minimalizowanie zachowań zakłócających.
Interakcja budowana jest na mocnych stronach dziecka oraz pozytywnej relacji z dzieckiem.
Dla nas motywacja dziecka i pozytywne relacje to najważniejsze elementy terapii.
Zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczne, wyrównujące braki edukacyjne, rewalidacyjne, doskonalące umiejętności poznawcze, rozwijające alternatywne sposoby komunikowania, wprowadzające plany aktywności i systemy motywacyjne, uczące kontrolowania złości.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS jest odpowiedzią na trudności z którymi spotykają się dzieci typowo i nietypowo rozwijające się.
Trening umiejętności społecznych to zaplanowane działania, aby skorygować lub skompensować społeczne deficyty danej osoby, mają na celu polepszyć istniejące umiejętności społeczne i dostarczyć nowych, do tej pory nie stosowanych przez daną osobę.
Zajęcia odbywają się w grupach, ilość uczestników zależy od poziomu ich funkcjonowania.
Zajęcia prowadzone stacjonarnie, a także w miejscach publicznych.
Uczestnicy stopniowo wprowadzani są do większej grupy, zależy to od ich możliwości i poziomu funkcjonowania.
TUS rozwija: umiejętności społeczne, słuchanie i formułowanie odpowiedzi, komunikacyjne, komentowanie, pytanie, odmawianie, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, radzenie sobie z emocjami, zawieranie znajomości, reagowanie na krytykę, przestrzeganie zasad, różnicowanie emocji, współpracę w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów,

Trening Zastępowania Agresji ART

Zajęcia grupowe dla młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą lepiej radzić sobie ze swoją złością i agresją.
Trenujemy, aby w sposób kontrolowany i akceptowany społecznie rozładować swoją złość, frustrację.
Oferta przeznaczona jest dla osób, które ponoszą straty przez swoje agresywne zachowanie lub odbierają sygnały z otoczenia, że mają problem ze złością.
Radzenie sobie z frustracją, skuteczne odpowiadanie na skargi, złośliwości, polecenia lub oskarżenia innych ludzi, poczucie kompetencji w innych ważnych obszarach osobistych i interpersonalnych.

Zajęcia arteterapeutyczne

Terapia przez twórczość, poprzez kontakt z technikami plastycznymi, muzycznymi i dramą.
Zajęcia skierowane do dzieci na różnym poziomie funkcjonowania i w każdym wieku.
Zajęcia dostosowane są do uczestników typowo i nietypowo rozwijających się.
Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach, w zależności od poziomu funkcjonowania uczestników.
Uczestnicy odkrywają swoje możliwości i rozwijają swoje umiejętności manualne. Obserwują i przetwarzają otaczającą ich rzeczywistość. Stosują i nazywają środki artystycznego wyrazu.
Arteterapia: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, papieroplastyka, masy plastyczne, formy płaskie i przestrzenne, prace studyjne i plenerowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, ćwiczenia wokalne, gra na instrumentach, gry i zabawy muzyczno-ruchowe.