INDYWIDUALNE KONSULACJE

Praktyczna Pomoc Podczas Lekcji

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań na lekcji.

Obserwacja ukierunkowana na zachowanie ucznia lub grupy uczniów podczas lekcji. Sporządzenie notatki ABC, analiza zachowania oraz przygotowanie i wdrożenia planu interwencji.

Funkcjonowanie ucznia w grupie, klasie często odbiega od normy, zakłóca funkcjonowanie samego dziecka ale często wpływa także na całą klasę. Nawarstwiające się trudności doprowadzają do separowania dziecka od pozostałych dzieci, występują zakłócenia na poziomie relacji. Praca w takiej klasie jest nieefektywna i dzieci tracą okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego warto zaproponować modyfikację takiego otoczenia, wprowadzenie dodatkowych technik, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie dziecka i całej klasy.

Czas trwania konsultacji zależny jest od potrzeb, umawiamy się indywidualnie z każdą placówką.