Organizacja lekcji doradztwa zawodowego w klasie VII i VIIICard image cap

Propozycja doboru treści dla uczniów klas VII i VIII w ramach realizacji 10 godzin.

Tematy zajęć w ramach programu realizacji doradztwa zawodowego dla klasy VII

W klasie VII zaplanowano realizację 4 tematów z obszaru 1, 2 z obszaru 2, 1 z obszaru 3 oraz 3 z obszaru 4.

Uczniowie pracują metoda portfolio. Portfolio to gromadzenie przez uczniów w teczkach dokumentacji nad określonym problemem. Kształci umiejętność planowania, organizowania, selekcji materiałów, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, prezentacji na lekcji; rozwija osobiste zainteresowania uczniów.

 

Obszar

Tematy

1.       

Poznanie siebie

Moje pasje, moje zainteresowania.

Autodiagnoza preferencji zawodowych.

Temperament, charakter osobowość – poznaję siebie.

Miasto zawodów – mój moodboard przyszłości.

2.       

Świat zawodów i rynek pracy

Mapa karier – mój wymarzony zawód.

Mapa karier – odkrywamy zawody przyszłości

3.       

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Kompetencje miękkie – mój plecak doświadczeń.

4.       

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

System szkolnictwa w Polsce.

Moja wizja kariery – ścieżki kształcenia i ścieżki zawodowe.

Zintegrowany system kwalifikacji, gdzie jeszcze mogę się uczyć.

 

Tematy zajęć w ramach programu realizacji doradztwa zawodowego dla klasy VIII

W klasie VIII zaplanowano realizację 3 tematy z obszaru 1, 3 z obszaru 2, jeden z obszaru 3 oraz 3 z obszaru 4.

Uczniowie pracują metoda portfolio. Portfolio to gromadzenie przez uczniów w teczkach dokumentacji nad określonym problemem. Kształci umiejętność planowania, organizowania, selekcji materiałów, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, prezentacji na lekcji; rozwija osobiste zainteresowania uczniów.

 

Obszar

Tematy

1.       

Poznanie siebie

Mój świat wartości.

Mapa karier – reklama zawodu marzeń.

Szukam pracy idealnej, czyli ogłoszenia o pracę.

2.

Świat zawodów i rynek pracy

Barometr zawodów, czyli co piszczy na rynku pracy lokalnym i ogólnopolskim.

Instytucje rynku pracy. Gdzie szukać pomocy.

Etat czy praca na własny rachunek?

3.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Programy europejskie, czyli gdzie mogę zdobyć doświadczenie zawodowe?

4.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Mój wybór szkoły a moje predyspozycje.

Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych? 

Analiza i omówienie portfolio – autoprezentacja.